Valdbeskrivelse


Eira-Flyfishing disponerer 4 kilometer elv fordelt på 16 høler i øvre Eira, med fiske stort sett på begge sider av elva.

Valdet starter rett nedenfor brua ved Eikesdalsvatnet og slutter ved skolebrua 4 km lengre ned.

Vi disponerer i tillegg også Nauste øst side som er ca 700 meter langt. Dette valdet er i flo/fjære sone som er det nederste valdet mot sjøen i Eresfjord.

Kort sagt; På ett døgnkort har du fiskerett i øvre eira ( høl nr 1- høl nr 16) og på Nauste Øst side.

 

Du kan både se og laste ned utskriftvennlig versjon av valdkart  både for Øvre eira (hovedvaldet) og  for Nauste Øst side ved å gå inn på Valdkart på forsiden!

 

 

 

Valdbeskrivelse

 

Hølene vi disponerer:

1.Tømmerhølen, videre oppstrøms har vi 2.Melhølen, 3.Sletthølen, 4.Langhølen, 5.Djuphølen/Stryket, 6.Neråshølen, 7.Lilleplassen, 8.Gryta, 9.Moahølen, 10.Steinhølen, 11.Kulpen, 12.Heksehølen, 13.Heksehølstryket, 14.Hellehølen, 15.Kvitlahølen og 16.Leirhølen.

Oversiktskart over høler, hytter, nedkjøringer og parkeringsplasser.

Klikk her for oversiktskart

Bruk + og – knappene til venstre på kartet for å zoome.

Trykk på markørene på kartet for detaljer.

Røde markører = Høler og øvre og nedre grense på valdet.

Blå markører = Hytter.

Grønne markører = Nedkjøringer og parkeringer.

 

 

 

1.Tømmerhølen:

Tømmerhølen er 300 meter lang, hele hølen bør avfiskes. Den øverste delen av hølen er en holdingpool for laks og sjøørret, de nederste 150 meterne er veldig giftig  i skymingen og om natten etter sjøørret, mange store sjøørreter har blitt tatt her. Pass på å fisk flua helt inn til land her og fisk helt ned til skolebrua!

Hølen er god på alle vannstander, fiskemessig blir den aldri for liten eller for stor.

Kan fiskes på Øst- siden hele sesongen.

På følgende dager og tidspunkt gjennom hele sesongen kan Tømmerhølen fiskes fra Vest side ned  til bekken som løper ut ved  brekket:

Fra Søndag kl 06.00 -13.00

Fra Søndag kl 18.00 – Mandag kl 13.00

Fra Tirsdag kl 18.00 – Onsdag kl 13.00

Fra Torsdag kl 18.00 – Fredag kl 13.00

Klikk her for kart

10409206_269490389896515_5130566644320576156_n

10623567_300888553423365_4532161889377097013_o

10494467_10152662397126285_1721809622788023319_o

eira_river_011

10603910_300888543423366_23813828738641617_o

Parkering og veibeskrivelse:

Parker ved skolen øst for skolebrua.

Gå mot skolebrua og følg åkerkanten oppover langs elva til du kommer til Tømmerhølhytta.

 

 

 

 

2.Melhølen:

Melhølen er 200 meter lang, hele hølen bør avfiskes. Innstryket og midtpartiet er bra til laks, mens brekket er bra til laks og sjøørret. Hølen fiskes oftest med vanlige laksefluer, men glem ikke å prøv fluer som striper i overflaten, dette har gitt mange fine fisker her. Også døddrivende tørrfluer har gitt fantastiske fisker i denne hølen. Ligger forholdene til rette og man ser sjøørret beite på insekter, er dette et utrolig spennende fiske.

Hølen er god på alle vannstander, fiskemessig blir den aldri for liten eller for stor.

Kan fiskes på Øst- siden hele sesongen.

På følgende dager og tidspunkt gjennom hele sesongen kan Melhølen fiskes fra Vest- siden:

Fra Søndag kl 06.00 -13.00

Fra Søndag kl 18.00 – Mandag kl 13.00

Fra Tirsdag kl 18.00 – Onsdag kl 13.00

Fra Torsdag kl 18.00 – Fredag kl 13.00

1974159_269497323229155_3285276873029767957_o

1507532_269497316562489_7991036960631734086_o

024

10348220_269486069896947_1306824755305598365_n

Parkering og veibeskrivelse Øst side:

Parker ved skolen øst for skolebrua.

Gå mot skolebrua og følg åkerkanten oppover langs elva til du treffer Tømmerhølhytta. Fortsett videre oppover åkerkanten/stien  til du kommer til Melhølen.

Parkering og veibeskrivelse Vest side:

Kjør inn til Sletthølenhytta som vist på kart. Følger du stien nedover ca 150 meter kommer du til Innstryket Melhølen

Klikk her for kart

 

 

 

3.Sletthølen:

Sletthølen er 400 meter lang. På stor elv bør hele hølen fiskes, helt ned til og med brekket. På lita elv er det innstryket og de øverste 100 meterne som er giftigst, men også stryket ned mot Melhølen har flere spennede stoppeplasser når elva er lita.

Hølen er god på alle vannstander, fiskemessig blir den aldri for liten eller for stor.

Kan fiskes på begge sider, på vestsiden står det skilt ved øvre grense. Hele hølen kan avfiskes, siden grensene er ovenfor og nedenfor selve Sletthølen.

8

395

10300214_272278536284367_8188738824000887836_n

117_1783

10371892_269490263229861_7771595097211058184_n

eira_river_019

Parkering og veibeskrivelse vestside:

Kjør inn til Sletthølenhytta som vist på kart. Følger du stien oppover ca 250 meter kommer du til Innstryket Sletthølen.

Parkering og veibeskrivelse østside:

Alternativ 1:

Parker ved skolen øst for skolebrua.

Gå mot skolebrua og følg åkerkanten oppover langs elva til du treffer Tømmerhølhytta. Fortsett videre oppover åkerkanten/stien  til du kommer til Melhølen. Fortsett forbi Melhølen til du kommer til Sletthølen. Det kan vades over til øya på moderat til lav vannstand. Vad oppstrøms en tenkt linje mellom en mursteinspipe og nedre spissen av øya. Videre vades brekket til sideløp ovenfor øya lett fra moderat til lav vannstand. På høy vannstand bør man følge østsiden oppover.

Alternativ 2:

Kjør ned til parkeringsplass for Sletthølen øst. Bilen bør ha litt bakkeklaring.

Ikke sperr innkjøring til dyrka mark for bonden. Gå langs åkerkanten ned til elva. Ca 100 meter.

Alternativ 3:

Parker ved  Parkeringsplass for Langhølen.

Gå ned skogsveien og følg åkerkantene ned til elva, fortsett nedstrøms ca 400 meter.

Klikk her for kart

Vi har også laget en dronefilm som starter i Tømmerhølen, videre opp til Melhølen og avsluttes ca. midt på Sletthølen. Den er filmet på middels/lav vannføring.

Klikk her for å se filmen fra Tømmerhølen, Melhølen og Sletthølen.

 

 

 

 

4.Langhølen:

Langhølen er 350 meter lang. Hele hølen bør avfiskes ved stor elv.

Innstryket, og den markante «renna» nedover er gode plasser for laks og sjøørret. På middels og lav elv er innstryket, «renna» og bakpå brekket giftige stoppeplasser, man kan da tillate seg å vade litt utover fra østsiden.

Men som  ellers i Eira bør man vade minst mulig. Fiskemessig blir den aldri for liten eller for stor.

Kan kun fiskes på østsiden.

2014-06-08 10.52.00-1

00_1013235642

Parkering og veibeskrivelse:

Parker ved  parkeringsplass for Langhølen.

Gå ned skogsveien og følg åkerkantene ned på venstre hånd til elva, Langhølen ligger foran deg og nedstrøms.

Klikk her for kart

 

 

 

 

5.Djuphølen/Stryket:

Djuphølen/Stryket er 200 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. Selve Djuphølen som ligger nederst på denne strekka kan fiskes på alle vannstander, og er en holdingpool for laks og sjøørret.

Fra midtpartiet og bak mot brekket finnes også mange standplasser for laks og sjøørret.

Stryket som ligger ovenfor Djuphølen er best på middels og liten elv, da dukker det opp mange stoppeplasser som er lett å få fisket av på en god måte.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

2014-06-08 10.08.24

032eira-169x300

Parkering og veibeskrivelse vestside:

Kjør inn som vist på kart og parker ved Djuphølhytta. Fortsett stien oppover bak hytta til du kommer til en gruset sti(ca 150 meter), her er øvre grense skilt for Stryket/Djuphølen satt opp.

Parkering og veibeskrivelse østside:

Parker ved  parkeringsplass for Langhølen.

Gå ned skogsveien og følg åkerkantene på venstre hånd ned til elva, fortsett oppstrøms ca 200 meter.

 

 

 

 

6.Neråshølen:

Neråshølen er 300 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. På stor elv er innstryket og midtpartiet gode stoppeplasser for laks og sjøørret. Bakpå hølen og mot brekket, vil du kunne oppleve gode standplasser for sjøørrett, men også nygått laks. Det er viktig å fiske flua helt inn mot land.

På middels og liten elv er innstryket og midtpartiet giftigst, men her bør man også ta med seg partiet mot brekket, og sette mer fart på flua gjennom svingen.

Fiskemessig blir den aldri for liten eller for stor.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

10322823_269528386559382_4334384615766764151_n

10349863_271824579663096_777829651214705034_n

Parkering og veibeskrivelse Neråshølen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4-hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien ca 200 meter oppstrøms. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Da vil du se Neråshølen ca 80 meter  nedstrøms for deg.

 

 

 

 

7.Lilleplassen:

Lilleplassen er 50 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. Partiet mot brekket og brekkanten er giftigst. Laks, men spesielt sjøørret stiller seg gjerne opp bakpå her. Dette er en veldig lur plass for sjøørret på kveldstid, så la gjerne hølen hvile noen timer før det blir mørkt.

Det kan være vanskelig med den sterke innerstrømmen på østsiden å fiske flua først,  men dette går fint så lenge man mender hardt oppstrøms og jobber aktivt med snøret underveis i  svingen.

Kan fiskes på alle vannstander.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

eira_web_8

DSC_0051

Parkering og veibeskrivelse Lilleplassen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4- hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Lilleplassen starter omtrent 30 meter nedstrøms Lønesbua.

 

 

 

 

8.Gryta:

Gryta er 90 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. Gryta er den dypeste holdingpoolen i Eira.

Innstryket, og bakre del av midtparti ned til brekkanten er de beste fiskeplassene med flue.

På lav vannstand kan riffling hitch teknikk være veldig spennende fra midtparti og bakover.

Kan fiskes på både stor og liten elv.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

1459945_325915220920698_4840587608111652532_n (2)

Parkering og veibeskrivelse Gryta vestside:

Parker på motsatt side av veien ved innkjøring til Kavlimoen Gård,  som anvist på kart. NB:INGEN BOBILER FÅR PARKERE HER.

Gå ned gruset sti mot elva og fortsett nedstrøms ca 700 m til Gryta.

Parkering og veibeskrivelse Gryta øst side:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4- hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter.

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Gryta er Lett å se herfra. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms til du kommer til broa over til øya. Gå over til øya så er du her.

 

 

 

 

9.Moahølen:

Moahølen er 200 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. Innstryket og midtpartiet  er alltid spennende laks og sjøørretplasser. Bakpå hølen mot brekket bør sjøørretten nattestid prøves. Fungerer bra på alle vannstander men er kanskje aller best på normal til høy vannstand.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

DSC_0076

IMG_6401

Parkering og veibeskrivelse Moahølen vestside:

Parker på motsatt side av veien ved innkjøring til Kavlimoen Gård,  som anvist på kart. NB:INGEN BOBILER FÅR PARKERE HER.

Gå ned gruset sti mot elva og fortsett nedstrøms ca 300 m til du treffer et bro-kar Midt i elva. Her er Moahølen.

Parkering og veibeskrivelse Moahølen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4-hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms ca 400 meter til du kommer til et gammelt bro-kar midt i elva.

 

 

 

 

10.Steinhølen:

Steinhølen er 300 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. Her er flere standplasser for laks og sjøørret i elva. Hølens mange steiner i elva danner mange bakevjer som bør fiskes. Fungerer bra under alle vannstander.

Smeller det på fisk her får du hjertet i halsen.

Fisk flua helt inn til land. Ingen grunn til å vade her.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

1492651_269497329895821_2057200126002283299_o

Parkering og veibeskrivelse Steinhølen vestside:

Parker på motsatt side av veien ved innkjøring til Kavlimoen Gård,  som anvist på kart. NB:INGEN BOBILER FÅR PARKERE HER.

Gå ned gruset sti mot elva og fortsett nedstrøms ca 20 m forbi Kulpen. Du er da på innstryk Steinhølen.

Parkering og veibeskrivelse Steinhølen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4- hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms og følg etterhvert elva ca 700 meter til du kommer til innstryk Steinhølen.

 

 

 

 

11.Kulpen:

Kulpen er 50 meter lang. Hele hølen bør avfiskes. Dette er en høl med gode standplasser for laks og sjøørret, der partiet mot brekkanten er giftigst.

Kan fiskes på alle vannstander, men fiskes best på normal til lav elv. Fiske etter sjøørrett på kvelds og nattestid er spennende her.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

Kulpen

Eira-sø

Parkering og veibeskrivelse Kulpen Vest side

Parker på motsatt side av veien ved innkjøring til Kavlimoen Gård,  som anvist på kart. NB:INGEN BOBILER FÅR PARKERE HER.

Gå ned gruset sti mot elva og du er her.

Parkering og veibeskrivelse Kulpen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4- hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms og følg etterhvert elva ca 750 meter til du kommer til kulpen. Heksehølen ser du tydelig oppstrøms her. Kulpen starter fra den store steinen i elva bakerst på Heksehølen.

 

 

 

 

12.Heksehølen:

Heksehølen er 80 meter lang og elva går her i en 90°sving mot øst . Hele hølen bør avfiskes. Holdingpool for laks og sjøørret. Hølen fiskes best fra østsiden med flue.

Bakpå hølen stiller ofte stor sjøørret seg opp, spesielt kvelds og nattestid.

Laks og sjøørret har flere gode standplasser spesielt langs bergene på vestsiden og midt i Heksehølen.

I det rolige partiet midt i hølen er det en fordel med inntrekk for å lage liv i flua.

Kan fiskes på både stor og liten elv.

Kan fiskes fra begge sider.

Klikk her for kart

Hekseh

eiraheks

eira_river_028

Parkering og veibeskrivelse Heksehølen vestside:

Parker på parkeringsplass ved ei  fiskehytte som vist i oversiktskart ca 300 meter Sør for Kavlimoen Gård. Du ser nedstrøms på Heksehølen herfra og kan følge lett ned til elva. Hvis du går langs veien mot Kavlimoen Gård  ca 100 meter så kan du også følge åkerkanten ned som leder inn på en sti videre til gapahuken i Heksehølen.

Parkering og veibeskrivelse Heksehølen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4-hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms og følg etterhvert elva ca 850 meter til du kommer til Heksehølen her.

 

 

 

 

13.Heksehølstryket:

Heksehølstryket er 130 meter lang. Midt i hølen stikker det opp en stein som lager en markert strømkant, denne strømkanten bør avfiskes da det ofte stiller seg opp fisk langs denne.  Denne strømkanten fiskes best fra vestsiden av elva.

Skal man få maksimalt ut av fisket her, bør man ikke vade lenger enn til anklene. Mange fiskere har blåst hølen før fisket er i gang her pga. unødvendig vading. Det stiller seg fisk forbausende nært vestsiden her!

Riffling hitch teknikk bør prøves.

Kan fiskes på begge sider.

Klikk her for kart

DSC_0131

 

Parkering og veibeskrivelse Godøplassen vestside:

Parker på parkeringsplass ved ei fiskehytte som vist i oversiktskart ca 300 meter sør for Kavlimoen Gård. Gå ned til en stålkontainer som står på utmarka ved elva. Da er du her.

Parkering og veibeskrivelse Godøplassen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4- hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms og følg etterhvert elva ca 1 km til du kommer forbi Heksehølen. Ser du en stor stein ute i elva ca 150 meter ovenfor innstryk Heksehølen så er du her.

 

 

 

 

14.Hellehølen:

Hellehølen er 200 meter lang. Dette er en holdingpool, og her er det hvert år noen virkelig store Eiralakser som stopper for å gyte.

Eiras største laks er tatt i denne hølen og den veide 36 kilo.

20150228_121740

Innstryket må fiskes. Der hovedløpet på østsiden av elva møter et hovedløp fra vestsiden, ( trianglet) finnes gode standplasser for laks og sjøørret.

I den markante renna (midtpartiet) som går langs bergene på vestsiden finnes flere gode standplasser for laks og sjøørret.  Bakover mot brekket, vil sjøørrett stille seg midt i og langs østsiden av elva nedover.

Nattefiske etter sjøørret bak mot brekkanten på Hellehølen kan gi en opplevelse du sent vil glemme.

Hele hølen bør avfiskes.

Kan fiskes på begge sider

DSC_0047

Klikk her for kart

Parkering og veibeskrivelse Hellehølen vestside:

Parker på parkeringsplass ved hytte som vist i oversiktskart ca 300 meter Oppstrøms Kavlimoen Gård. Fortsett oppover langs veien ca 3-400 meter så er du på Hellehølen. Øvre/Nedre grense er skiltet, på begge sider. Da er du på innstryket til Hellehølen.

Parkering og veibeskrivelse Hellehølen østside:

Alternativ 1:

Parkering kan gjøres oppe i svingen før nedkjøring av traktorvei som vist på oversiktskart. ANBEFALES FOR  PERSONBILER med lav bakkeklaring.

Alternativ 2:

Har man 4- hjulstrekk kan man kjøre ned traktorveien og fortsette veien oppstrøms ca 200 meter. Som vist på oversiktskart

Fortsett veien og videre på stien til Lønesbua  som vist i oversiktskart. Fortsett på stien nedenfor Lønesbua oppstrøms og følg etterhvert elva ca 1,5 km til du kommer forbi Heksehølen Og Godøplassen. Hellehølen er skiltet med Øvre/Nedre grense på begge sider. Da er du på innstryket til Hellehølen.

 

 

 

 

 

 

15.Kvitlahølen og 16.Leirhølen:

Kvitlahølen som er den nest øverste og Leirhølen som er den øverste hølen mot Eikesdalsvatnet er tilsammen ca 800 meter lange. Begge hølene bør avfiskes. Dette er en god strekke med mange stoppeplasser, både for laks og sjøørret. Hølene kan fiskes på alle vannstander.

Denne strekningen er forbeholdt kun for fluefiske.

Kan fiskes på begge sider.

leirholen_eira_01

10338895_269490259896528_364151377386707408_n

10574353_10204703458413198_6581561112740950188_n

Parkering og veibeskrivelse for Leirhølen:

Alternativ 1:

Parker ved parkeringsplass på vestside av broen oppe ved Eikesdalsvatnet

Alternativ 2:

Parker ved veien rett på østside for broen oppe ved Eikesdalsvatnet.

Fisket starter rett nedenfor broen på både øst og vest side.

Du kan følge en sti på østsiden gjennom granskogen for å komme deg lettere nedover elva og til åpnere terreng. Husk å låse grinda etter deg hvis den er lukket.

Klikk her for kart

I tillegg til overnevnte høler, finnes det flere småhøler/stryk som også er spennende fiskeplasser.

Det lønner seg å studere oversiktskartet nøye, og planlegge hvor man vil fiske og hvor det er hensiktsmessig å parkere. IKKE PARKER PÅ ANDRE PLASSER ENN OPPGITT I OVERSIKTSKART.

 

SKITT FISKE!